Paslaugos

Mūsų siūlomos paslaugos

Gamintojams ir importuotojams:

 • Vedame pakuočių, apmokestinamųjų gaminių, baterijų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių ir alyvų apskaitas;
 • Pildome Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijas bei ataskaitas valstybės institucijoms;
 • Pildome elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvų ataskaitas, įmonei pageidaujant pateikiame valstybės institucijoms;
 • Registruojame Gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Atvykstame į įmonę, įvertiname įmonės aplinkos apsaugos srities atitikimą galiojantiems reikalavimams, pateikiame atsakingam darbuotojui išvadas apie trūkumus;
 • Teikiame konsultacijas apie pakuočių ir pakuočių atliekų, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, alyvų, transporto priemonių surinkimą ir perdirbimo veiklos organizavimą;
 • Organizuojame mokymo seminarus.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą vykdančioms įmonėms:

 • Pildome transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto pirminės atliekų apskaitos žurnalus;
 • Rengiame pirminės atliekų apskaitos metines ataskaitas valstybės institucijoms;
 • Užpildome veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją valstybės institucijoms;
 • Konsultuojame dėl įstatymų reikalavimų tvarkyti veiklos metu susidarančias atliekas.

Importuotojams, gamintojams, profesionaliems cheminių medžiagų ir preparatų naudotojams:

 • Vedame cheminių medžiagų ir preparatų apskaitą;
 • Rengiame metines cheminių medžiagų ir preparatų ataskaitas valstybės institucijoms.

Atliekų tvarkymo veiklą vykdančioms įmonėms:

 • Vedame pirminę atliekų apskaitą;
 • Rengiame metines atliekų apskaitos ataskaitas valstybės institucijoms;
 • Pildome Paraiškas registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre.